ม.เกษตร ฯ ให้ทุน 2 นักเทควันโด เรียนฟรีจนจบ ป.เอก พร้อมหอพัก

 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมของขวัญ “ทุนการศึกษาพร้อมหอพัก” ให้กับนักกีฬาเทควันโดที่ไปทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และประเทศไทย พร้อมจัดอาจารย์ดูแลเรื่องการเรียนเป็นพิเศษ
     รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ตาม ที่ 2 นักเทควันโด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้าเหรียญชัยชนะในการแข่งขันกีฬาเทควันโด จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 23 ประเทศตุรกีนั้น โดยนายปฏิวัติ ทองสลับ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศ่าสตร์ อายุ 19 ปี ชาวจังหวัดพัทลุง บุตรของ ส.อ.ไชยวุฒิ และนางศักดิ์ศรี ทองสลับ ผู้สร้างประวัติศาสตร์เหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทย และน.ส.ลักษมี อยู่มั่นคง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อายุ 21 ปี ที่คว้าเหรียญทองแดง ชาวจังหวัดขอนแก่น บุตรของนายปรีชา อยู่มั่นคงและนางปรัศนียา โรจนานนท์ ซึ่งไม่เคยลงแข่งขันในระดับนานาชาติมาก่อน แต่สร้างผลงานได้ดีเกินความคาดหมาย
     เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง 2 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และหรือระดับปริญญาโท – เอก หากนักกีฬาทั้ง 2 คน มีความประสงค์จะศึกษาต่อ และเนื่องจากเป็นนิสิต ที่อยู่ต่างจังหวัดมหาวิทยาลัย ฯ ก็จะจัดหอพักภายใน มก. ให้ด้วยหากเขาต้องการ และการเรียนของนักกีฬาก็เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น มหาวิทยาลัย ฯ จะจัดอาจารย์ดูแลในเรื่องการเรียนของนักกีฬาเป็นพิเศษด้วย เพราะหลังจากกลับมาคาดว่าจะต้องมีภาระทางสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัว หรือการไปโชว์ตัวในงานต่าง ๆ ก็ตาม นอกจากนี้มหาวิทยาลัย จะมอบเสื้อสามารถพร้อมโล่ และจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ไปแข่งขันในครั้งนี้ด้วย หลังจากกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว

 
[Back]