ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์
สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก.

 

     สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส.ปม.มก.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่ง ผลงานตราสัญลักษณ์ของสมาคมนิสิตเก่าคณะประมงเข้าประกวด เพื่อนำไปจัดทำสิ่งพิมพ์และของ ที่ระลึกต่าง ๆ ของสมาคมฯ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรของคณะประมง
     กติกาการออกแบบและส่งผลงาน ต้องเป็นภาพสีขนาด A4 และขนาดย่อ (หัวจดหมาย) ไม่จำกัดเทคนิค พร้อมแนวคิดในการออกแบบ โดยไม่คัดลอกแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ซึ่งผลงานทุกชิ้นถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการที่จะนำไปเผยแพร่ หรือแก้ไขปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์ขึ้นได้ ผลงานอาจใช้สื่อความหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและปัจจุบันของคณะประมง / มุ่งให้บริการวิชาการด้านการประมง / สีประจำคณะ คือ สีฟ้าน้ำทะเล / อักษรย่อของสมาคมนิสิตเก่าคณะประมงคือ ส.ปม.มก. รวมทั้งภาพพระพิรุณทรงนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ คุณธานินทร สิงหะไกรวรรณ, คุณกรวิทย์ จันทน์กุศล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตึกปลอดประสพ ชั้น 7 กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2940-6558 หรือที่คุณยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง อาคารเชิดชาย กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 กำหนด ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2548 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2579-8562

 
[Back]