ม.เกษตร ติดอันดับ 1 ของประเทศไทย
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับ World Universities’ Ranking on the Web ล่าสุด ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของประเทศไทย คืออยู่ในลำดับที่ 69 ของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย (Asia & Oceania) และเป็นอันดับที่ 599 ของโลก การจัดอันดับครั้งนี้โดยสถาบัน Internet Lab สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสเปน ได้พัฒนาเครื่องมือ ชื่อ Cybermetrics เพื่อใช้วิเคราะห์และใช้เป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาจากการสืบค้นเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลดิจิตอลต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งมีหลายหมื่นแห่ง
     เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ 3 เกณฑ์ ประกอบด้วย ขนาดของเวบไซต์ (Sizing) คือ จำนวนหน้าที่เครื่องมือสืบค้น เช่น Google , Yahoo , MSN และ Teoma เสาะหาได้ เกณฑ์ที่สอง คือ การเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้างขวางจากภายนอก (Visibility) โดยไม่ต้องล็อกอิน หรือถูกบล็อกไว้ ส่วนเกณฑ์ที่สาม ได้แก่ จำนวนแฟ้มข้อมูลทางวิชาการที่ปรากฏในเครือข่ายที่อยู่ในรูปแบบ rich files เช่น PDF DOC PPT และ PS เป็นต้น
     จากการตรวจสอบการจัดอันดับในโซนเอเซียและโอเชียเนีย มีมหาวิทยาลัยของรัฐของไทย 2 แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอันดับที่ 69 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอันดับที่ 94 (เท่ากับอันดับที่ 599 และ 794 ของโลก) และยังมีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย หรือ AIT ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติตั้งอยู่ในประเทศไทย ติดอันดับ 80 ของ โอเชียเนีย และอันดับ 680 ของโลกรวมอยู่ด้วย
     การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวสู่เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของประเทศดังกล่าวนี้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ อีกระดับหนึ่งในการดำเนินนโยบายการเป็น e-University ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของสังคมโลก ผู้ที่สนใจดูข้อมูลรายละเอียด ได้ที่ http://www.webometrics.info

 
[Back]