มก. เจาะลึกประเทศฝรั่งเศส ศึกษาแหล่งอารยะธรรม
พร้อมกับเรียนรู้การใช้ภาษาฝรั่งเศสของชาวปารีเซียง

4
      ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรม ณ ประเทศฝรั่งเศส สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2548 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูต ประเทศฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
     โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ฝึกหัดใช้ภาษาฝรั่งเศส ได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพสังคม ศิลปะวัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนฝรั่งเศส โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังได้เพิ่มพูนความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม เช่น ปารีส นครหลวงที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดของโลก และเป็นแหล่งอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปารีเซียง พระราชวังแวร์ซาย มหาวิหารโนตเทรอดาม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ โบถส์ศักดิ์สิทธิ์ซาเครเกอร์ นอกจากนี้ยังพาไปเยี่ยมชมปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ท่องแคว้นนอร์ม็องดี แซ็งต์มาโล เมืองป้อมปราการที่สวยงดงามเลียบฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก วิหารมงแซ็งมิแชล วิหารศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำ รำลึกถึงการยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์ม็องดี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมเมืองรูออง เมืองที่ ฌานดาร์ค วีรสตรีผู้กอบกู้ประเทศฝรั่งเศสต้องจบชีวิตด้วยการถูกเผาทั้งเป็น ฯลฯ

     

     ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-0113 ต่อ 2023 , 0-2942-8888-9 รับสมัครจำนวน 32 คนเท่านั้น
[Back]