ม.เกษตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงานปัจฉิมนิเทศสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง รุ่น 3

4
     โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิต รุ่นที่ 3 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547 - 2548 จำนวน 204 คน ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2548 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

     ในงานประกอบด้วย พิธีมอบโล่รางวัลแก่นิสิตผลการเรียนดีเด่น และรางวัลเกียรติบัตรแก่นิสิตกิจกรรมดีเด่น โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มก. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ การพัฒนาและให้โอกาสแก่นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข” โดย นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้เชิญนางสาวไทยประจำปี 2543 นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตอาจารย์ มก. มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาตนเอง” อีกด้วย

[Back]