มก. ขอเชิญฟังดนตรีในสวน….

4
     วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2548 เวลา 17.00 –19.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพลินเพลงไปกับการบรรเลงและขับร้องบทเพลงอันไพเราะ กว่า 30 เพลง อาทิ บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบทเพลงสากลทั้งอดีตและปัจจุบัน จากวงดนตรีสากล เค ยู แบนด์ ในกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน จัดโดยโครงการ คีตนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่ประวัติการดนตรีของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย …จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

[Back]