ชาวมก. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เชิญประชาชนร่วมงานและชมการประกวดเทพีสงกรานต์

4
     เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2548 นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามของไทยไว้ และเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ อันประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การประกวดเทพีสงกรานต์ และการแสดงสืบสานประเพณีสงกรานต์ต่างๆ อีกมากมาย โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธี

     จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์กับชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งบุคลากรและนิสิต มก. จะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยพื้นบ้านร่วมในงานอีกด้วย

[Back]