ม.เกษตร เปิดค่ายเยาวชนบริดจ์ ครั้งที่ 10

4
     วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2548 เวลา 13.00 น. รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดการแข่งขันค่ายเยาวชนกีฬาบริดจ์ ชิงถ้วยคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ครั้งที่ 10 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

[Back]