วิศวฯ มก. ชวนร่วมแข่งขัน“ดงตาล แรลลี่’48”

4
      สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันแรลลี่ “ดงตาล แรลลี่’48” ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2548 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ชะอำ สิ้นสุดการแข่งขันที่ โรงแรม โกลเด้นท์ แชนด์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศ จากอาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด สมาชิกวุฒิสภาฯ และถ้วยรางวัลอีกหลายรางวัล สำหรับประเภทการแข่งขันประกอบด้วย

- ประเภทครอบครัว (ไม่เกิน 4 คน) คันละ 3,500 บาท / 2 คน , เพิ่มเด็กคนที่ 3 - 4 อายุไม่เกิน 15 ปี คิด 500 บาทต่อคน , อายุเกิน 15 ปี คิด 1,000 บาทต่อคน

- ประเภททั่วไป (ไม่เกิน 3 คน) คันละ 3,500 บาท / 2 คน เพิ่มคนที่ 3 คิด 1,000 บาทต่อคน

- ประเภทนิสิตปัจจุบัน (ไม่เกิน 4 คน) คันละ 2,000 บาท / 2 คน (รับสมัครจำนวน 10 คันแรก)

     ผู้สนใจสมัครได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1117 , 0-2579-5739 หรือ ชำระเงินสด , เช็คสั่งจ่าย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรฯ เลขที่บุญชี 069-2-25641-5

[Back]