วิทยุ ม.ก. ขอนแก่นประกวดร้อง “สรภัญญ์” กระตุ้นคนอีสานอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา

4
     สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่า จัดโครงการประกวดร้องทำนองสรภัญญ์เป็นคณะ ทุกวันอาทิตย์ ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศองคมนตรี และรัฐมนตรี
     สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น จัดโครงการ “อนุรักษ์มรดกไทยภูมิปัญญาไทยของแผ่นดิน การประกวดร้องเพลงทำนองสรภัญญ์” เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดเป็นศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ซึ่งในแต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งศิลปวัฒนธรรมภาคอีสานมีหลากหลายแขนง ที่ล้วนแต่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
     ศิลปะที่ขาดการถ่ายทอดสืบสาน อาทิ การร้องทำนองสรภัญญ์ ศิลปะการขับร้องบทกลอนที่นำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มาขับร้องสอนบุตรหลาน ถ่ายทอดชีวิตของชนชาวอีสานด้วยท่วงทำนองสนุกสนาน แสดงออกถึงความสมัครสานสามัคคีของชาวอีสาน กำลังสูญหายไปเพราะขาดการสืบทอด แม้คนในพื้นที่บางคนก็แทบจะไม่รู้จัก ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามดังกล่าวไว้ สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.ก. จึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน เผยแพร่การร้องทำนองสรภัญญ์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานให้คงอยู่

     การประกวดร้องทำนองสรภัญญ์ชิงชนะเลิศภาคอีสาน จะถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ประกวดสัปดาห์ละ 3 คณะ ๆ ละครึ่งชั่วโมง แล้วตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ คณะที่เข้าประกวดจะต้องมีผู้ขับร้อง 5-7 คน และเป็นไปตามกติกาที่กำหนด ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รมว.วัฒนธรรม และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รมว.มหาดไทย ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-244418

[Back]