พระพิรุณทรงนาค
พระพิรุณทรงนาค เป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้าอาคารสุวรรณ วาจกกสิกิจ พระพิรุณองค์ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงฐานที่ตั้งให้สูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1.35 เมตร พร้อมกับยกระดับบ่อน้ำพุกลางให้สูงขึ้นอีก 1 เมตร เพื่อให้มีความสง่างามและโดดเด่นยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณรายได้จากส่วนกลาง เป็นจำนวนสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน และทำพิธีสักการะ องค์พระพิรุณ ไปเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2547
 
[Back]