หอประชุมใหญ่
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช 2500 เพื่อใช้เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ปัจจุบันได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอ
 
[Back]