ศาลาหกเหลี่ยม
รูปทรงและชื่อของอาคารหลังนี้เลียนแบบเรือนไม้หลังเดิม ซึ่งเคยตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี้ ศาลาหกเหลี่ยมหลังเดิม จัดสร้างขึ้นโดยแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กรมประมง เมื่อประมาณ ปี พศ.2490 เพื่อเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาติดต่อขอซื้อพันธุ์ปลา ต่อมากลายเป็นที่พำนักพักผ่อนของชาว มก.ในยุคที่รถยนต์โดยสารสาธารณะยังมีบริการด้านถนนพหลโยธินเป็นหลัก และถูกใช้เป็นที่จอดรถจักรยานในเวลาต่อมา อาคารศาลาหกเหลี่ยมหลังใหม่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 สร้างขึ้นเพื่อแสดงเหตุการณ์สำคัญในประวัติของชาวเกษตร อันเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นสถานที่จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรและวิทยาการด้านต่างๆ
 
[Back]