หออนุสรณ์ 60 ปี มก.
เป็นสิ่งก่อสร้างถาวรซึ่งแสดงถึงความหมายที่สำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นจุดรวมทางสายตา เน้นให้เห็นถึงความสง่างามสมเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะเด่นคือ
ส่วนฐาน เปรียบเหมือนแผ่นดินอันเป็นต้นกำเนิดของพืชพรรณ ฐานสามเหลี่ยมใหญ่หมายถึงสามบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฐานสามเหลี่ยมย่อยแทนคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยจากอดีตไปจนถึงอนาคต ฐานตัวหอรูปหกเหลี่ยม หมายถึงวาระการครบรอบ 60 ปี ของ มก.
ส่วนหอ เปรียบเสมือนต้นข้าวอันเป็นตัวแทนของพืชพรรณซึ่งเติบโตขึ้นมาจากแผ่นดิน แล้วแตกยอดออกเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สู่จุดสูงสุดที่ใช้ยอดสีทองแทนความหมาย
ส่วนยอด บรรจุแก้วเจียระไนรูปสามเหลี่ยมปิรามิดฐานสี่เหลี่ยม เพื่อสะท้อนแสงในงานเฉลิมฉลองช่วงเย็นถึงกลางคืน
ลวดลายฉลุ เป็นโลหะสีทองฉลุลวดลายพืชพรรณบ่อน้ำและปลา อันเป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลายดอกบัวให้ความหมายของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการศึกษา
 
 
[Back]