ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล new

  แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 48”

  โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560

  การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

  บริษัททีแม็กซ์ซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบซอฟท์แวร์เพื่อการศึกษา ให้ มก.

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณาจารย์และนิสิต มก.

  อบรมการใช้งานระบบมาตรฐานเอกลักษณ์องค์กร มก. (KU Corporate Identity Implementation Workshop)

  โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Summer Tutor Camp)

   

   

   

  เชียร์นักกีฬาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแข่งขัน "พะเยาเกมส์ new

  ร่วมเชียร์นักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน"พะเยาเกมส์" 9-16 มิถุนายน 2560

  พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559

  ปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการ “ KU ผึ้งงานนิสิต 4.0”

  นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง Thailand 4 0

   

     
   

   

  เชิญสมาชิกร้านค้าสหกรณ์ มก. ประชุมใหญ่ new

  เชิญชวนส่งผลงาน KU-KM Best Practice Awards

  คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี KU 77

  ประชุมวิชาการ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560

  ติดตามข่าวสารพะเยาเกมส์ กีฬา สกอ. ครั้งที่ 36

  วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว

  เจาะลึก !!! คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือไม่

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย

  นิทรรศการ พรจากพ่อ

  โครงการประกวดภาพวาด วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดี

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........