ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ กราบรักษาการอธิการบดี เนื่องในวันไหว้ครู new

  ลงนามความร่วมมือในการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานจากไม้โตเร็ว

  โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  KU Hi-trees : A Get-together for International Organizations in Kasetsart University

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  มก.มอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สถาบันการบินพลเรือน

  วันรำลึกรัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน ประจำปี 2560

  การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 (I-KUSTARS 2017)

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  การแถลงข่าวการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Tutor Summer Camp)

   

   

   

  เชียร์นักกีฬาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแข่งขัน "พะเยาเกมส์ new

  ร่วมเชียร์นักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน"พะเยาเกมส์" 9-16 มิถุนายน 2560

  พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559

  ปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการ “ KU ผึ้งงานนิสิต 4.0”

  นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง Thailand 4 0

   

     
   

   

  ประชุมวิชาการ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 new

  ติดตามข่าวสารพะเยาเกมส์ กีฬา สกอ. ครั้งที่ 36

  วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว

  เจาะลึก !!! คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือไม่

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย

  นิทรรศการ พรจากพ่อ

  โครงการประกวดภาพวาด วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดี

  โครงการ Google Apps for Education

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........