ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  เสวนาทางวิชาการ เรื่อง เกษตรศาสตร์หาคำตอบ เกษตรอินทรีย์ดีจริงหรือ?

  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “ KU ผึ้งงานนิสิต 4.0”

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ"

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  การบรรยายพิเศษ “The Netherland’s Top Sectors : Policy and Implementation”

  วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 51

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  เสวนาเรื่อง”เกษตรศาสตร์ฟื้นโอกาส ซับน้ำตาชาวใต้ เยียวยาความเสียหายจากภัยน้ำท่วม”

  เสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”

  ต้อนรับคณะดูงานด้านการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

  งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 26

  การประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ มก.

  โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

   

   

   

   

  ขอเชิญฟังปาฐกถา "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ"

  ตามรอยรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติ "ศาสตร์พระราชา สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน"

  ม.เกษตร รับปริญญา 26 ตุลาคม 2559 - พระโอวาท

  ม.เกษตร รับปริญญา 25 ตุลาคม 2559 - พระโอวาท

  ม.เกษตร รับปริญญา 24 ตุลาคม 2559 - พระโอวาท

  มก.น้อมใจถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

   

   


   

   

     
   

   

  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้าย วันที่ 21 เมษายน 2560

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย

  นิทรรศการ พรจากพ่อ

  โครงการประกวดภาพวาด วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดี

  นิทรรศการดิจิทัล ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์

  ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

   

   

  โครงการ Google Apps for Education

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

  พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากใจผู้บริหาร มก.

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........