ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัทมานิตย์ฟาร์ม

  พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ฯ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  พิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  Innovative Startup @ KU ครั้งที่ 1

  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้บริหาร มก.

   

   

   

     
   

   

  วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว

  เจาะลึก !!! คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือไม่

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย

  นิทรรศการ พรจากพ่อ

  โครงการประกวดภาพวาด วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดี

  โครงการ Google Apps for Education

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........