ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมไว้อาลัย คุณภูมิ หรือ คุณพุ่ม เจนเซน อนิจกรรมจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์
 
     คุณภูมิ หรือ คุณพุ่ม เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 รวมอายุได้ 21 ปี เกิดที่สหรัฐอเมริกา โดยมีคุณพลอยไพลิน เจนเซน เป็นพี่สาวคนโต คุณใหม่ หรือ คุณสิริกิติยา เจนเซน เป็นน้องสาวคนเล็ก จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อพิเศษสำหรับบุคคลออทิสติกที่โรงเรียนสาธิตเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณพุ่ม มีความสามารถพิเศษในการนับคำนวณตัวเลขปฏิทิน เพียงแค่บอกวันที่ เดือน ปีเกิด คุณพุ่มสามารถบอกได้ทันทีว่า บุคคลนั้นเกิดวันอะไร นอกจากนี้คุณพุ่มยังมีความสามารถทางด้านการเล่นกีฬา โดยเฉพาะการเล่นเจ็ตสกีเป็นอย่างยิ่ง คุณพุ่มเป็นแรงบันดาลใจให้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีสน พระทัย ที่จะประกอบ พระกรณียกิจช่วยเหลือบุคคล ออทิสติก กับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งตั้งวิทยาลัยชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคคล ออทิสติก ด้วย