2561
 
   
   
วันที่ 17 เมษายน 2561
 

มก.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท อินทรี อีโค ไซเคิล ตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 11 เมษายน 2561
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0

  มอบรางวัล
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 9 เมษายน 2561
 

8 มหาวิทยาลัยวิจัย ลงนามร่วมมือระยะที่สอง มุ่งสู่การวิจัยเพื่อประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 5 เมษายน 2561
  ม.เกษตรศาสตร์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร “เกษตราภิชาน” ผู้รอบรู้ศาสตร์เกษตร “๙๙ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
   
 
อ่านทั้งหมด
 
[Home]