2561
 
   
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
  พระโอวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
  สัตวแพทย์ มก. พัฒนาอาหารเปียกสำหรับแมวดหมียว “KUPP : KU Pet Products”ช่วย        ดูแลและป้องกันโรคข้อเสื่อม ต่อยอดเชิงพาณิชย์
  นิสิต มก.สกลนคร แข่งขันกีฬา FLOWBOARDINK คว้าเหรียญเงินระดับชาติ และไปแข่งขันระดับนานาชาติ ASIA FINAL ปลายเดือน ตุลาคมนนี้
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
  มก. ปลูกต้น “รวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ ร. 10
  มก. ถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลีฯ
  ประชุมสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ 4.0
  มก. - ปส. ร่วมมือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ
  สัมมนาสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  มก. เชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม
  2 นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ  ม. เกษตร สกลนคร คว้า “รางวัล DIPLOMA OF HONOR”
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 7 กันยายน 2561
  สัมมนาสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
  งาน “นนทรีสีทอง’61”
  ตั้งชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   (ภาพจากcloud)
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 5 กันยายน 2561
  อธิการบดีลงนามความร่วมมือ
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 3 กันยายน 2561
  สำนักหอสมุดคว้ารางวัล “Thailand Energy Awards 2018”
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
  สัมมนาอาจารย์ประจำปี 2561
  เปิดตัวหนังสือพันธุ์มันสำปะหลัง 5
  อุปสมบทหมู่
  จับมือด้านการศึกษา
  เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
  ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย"
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดหลักสูตรใหม่“บัณฑิตสั่งตัด”“สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
เปิดกว้างรับ ม. 6 ปวช. ปวส. / ผู้จบ ป.ตรี / ประชาชนรับปริญญา - ใบประกาศนียบัตร สะสมธนาคารหน่วยกิต
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 9 มิถุนายน 2561
  พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัลสัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2561
  งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561แบ่งปัน เพียงพอ ยั่งยืน
  พิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2561
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
  ม.เกษตรให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงาน "สูตรแป้งคัพเค้กจากเมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่"
  ประมวลภาพงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี สงกรานต์กลางกรุง...ลั่นทุ่งบางเขน
  มก.ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560
  มก.ให้เอกชนใช้ประโยชน์จากงานวิจัย"สูตรและการวิธีการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 17 เมษายน 2561
  มก.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท อินทรี อีโค ไซเคิล ตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 11 เมษายน 2561
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0
  มอบรางวัล
 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 9 เมษายน 2561
 

8 มหาวิทยาลัยวิจัย ลงนามร่วมมือระยะที่สอง มุ่งสู่การวิจัยเพื่อประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
อ่านทั้งหมด
วันที่ 5 เมษายน 2561
  ม.เกษตรศาสตร์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร “เกษตราภิชาน” ผู้รอบรู้ศาสตร์เกษตร “๙๙ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
   
 
อ่านทั้งหมด
 
[Home]