ฉบับที่ 15/2558

วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2558

 

คณะเกษตร มก. ก้าวไกลพัฒนางานวิจัย นำเทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบิน  “RMAX”ประยุกต์ใช้กับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ

 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1

 

ประชุมผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศักราชใหม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้การบริหาร KU ++ Super plus

 

สภา มก. มีมติสรรหาอธิการบดี มก. ใหม่ และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 14/2558

วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2558

 

อาจารย์โรงเรียนสาธิต แห่ง มก. คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล

 

นิสิตเกษตร คว้ารางวัลยอดเยี่ยม โครงการเกษตรแบบประณีต “คุ้งบางกระเจ้า”

 

“โอกาส ของ มก. สู่การเปลี่ยนแปลง”

 

ติดตั้งกล้อง วงจรปิดเพิ่มบริเวณทางเข้าออกมหาวิทยาลัย

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานรางวัลเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 โรงพยาบาลสัตว์ มก. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจฯ

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 13/2558

วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ.2558

 

มก. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฝ้าระวังร้านสุรารอบมหาวิทยาลัย

 

ม. เกษตร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ พร้อมกันทั่วประเทศ

 

การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. และฟังการบรรยาย “อนาคตงานวิจัยของประเทศไทย”

 

สภา มก. เร่งรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มก.

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 12/2558

วันที่ 29 มิถนายน พ.ศ.2558

 

มก. เปิดรายวิชาใหม่ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” เปิดสอนนำร่องนิสิตชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558

 

แต่งตั้งคณบดี

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558”

 

สำนักหอสมุด เปิดตัว “ ระบบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร” ด้วย Digital Economy

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 11/2558

วันที่ 17 มิถนายน พ.ศ.2558

 

นายกสภา มก. นำ 3 ศาสตร์ บริหารงาน แบบ “KU ++ 2558 Super Plus”สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

  รพ. สัตว์ มก. บางเขน ศูนย์วิจัยข้าวโพดแล้ข้าวฟ่าง และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณฯ ได้รับหน่วยงานดีเด่นของชาติ ปี 2557
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. 26 – 30 ตุลาคม 2558

 

แต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

บอกกล่าวกันล่วงหน้า สัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2558 “Kasetsart University : The autonomous University that shapes the future”

 

หลังคาสีเขียวกินได้  ต้นแบบการทำเกษตร ในเมืองบนพื้นที่อาคารสำนักหอสมุด  มก.

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 10/2558

วันที่ 5 มิถนายน พ.ศ.2558

 

ความคืบหน้าในการเตรียม มก. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 9/2558

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558

 

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”

 

มก. ติดอันดับ 1 ของไทย และอันดับ 48 ของโลก สาขา Agriculture & Forestry 3 ปีซ้อน

 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูงานและเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เตรียมความพร้อมเป็น ม.ในกำกับของรัฐ

 

มก. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 58 ไปทอดถวาย ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ. สมุทรสงคราม

 

ผลงานวิจัย “ The Salt Tolerant Vetiver”  ได้รับรางวัลพระราชทานThe King of Thailand Vetiver Awards 2015
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 8/2558

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558

 

มก. ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “เพือนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558

 

หุ่นยนต์สร้างบ้าน วิศวะกำแพงแสน มก. คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ

 

นิสิตวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ปี 2558

 

มก. แนะเทคนิคการกรีดยางพาราให้มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสอยู่รอดของเกษตรกรไทย

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 7/2558

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558

 

แถลงข่าว “Run for Me Mini marathon” วิ่งครั้งไหน ก็ไม่เท่าครั้งนี้

 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กรอบแนวทางในการบริหาร มก.

 

ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

นิสิตเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

 

โปรดเกล้า ฯ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มก.

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 6/2558

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2558

 

ซีพีเอฟ สนับสนุนโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 The ASEAN Veterinary Student Volunteer Project (AVVP) 2015

 

มก. รับตรง บุคคลออทิสติกและบกพร่องการเรียนรู้

 

ม. เกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11

 

มก. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 5/2558

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558

 

คณะวิทย์ มก. - มข. พบดีปลีดิน พืชชนิดใหม่ของโลก

 

หน่วยงาน และนักวิจัยรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

 

บุคลากร มก. ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2557

 

มก. ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2558

 

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2557

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 4/2558

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558

 

นักวิจัย นำจุลินทรีย์ศักยภาพสูงใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ

 

นักวิจัย มก. คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 58 รางวัลผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ปี 57

 

ม. เกษตร สนับสนุนพรรณไม้“ม่วงเทพรัตน์” และ “ม่วงมงคล”ให้สภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจำปี 2558

 

นิสิตวิทยาเขตสกลนคร คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศ

 

ม. เกษตร ลงนามเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างงานวิจัย แก้ปัญหาสำคัญของประเทศ

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 3/2558

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2558

 

ผลงานวิจัย “เทคโนโลยีใหม่การผลิตขนมจีนแห้งที่มีสารกาบาสูงและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป”ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีเอ็น วอน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นอันดับ 1 ของไทยจากการจัดอันดับ Ranking Web of University

 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี

 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 2/2558

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558

  ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติปริญญากิตติมศักด์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 6  ราย
  ชมรมวงดนตรีรวมดาวกระจุย ร่วมเฉลิมฉลอง 72 ปี มก.
  นักกีฬาคณะบริหารธุรกิจ ชนะเลิศการแข่งขันยิงธนู
  สมทบกองทุน 72 ปี มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 1/2558

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2558

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ กรมพลศึกษา จัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา
 

ม.เกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “นนทรีเกมส์”

  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557
  โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”
  นิสิตภาควิชาภาษาไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับอุดมศึกษา
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย
  อธิการบดี มก. ได้รับคัดเลือกเป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ”
 
อ่านทั้งหมด
DownLoadAcrobat
กลับหน้าแรก