ฉบับที่ 130/2552

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2552

  มก. จัดกิจกรรมร่วมงานประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็ก ปากเกร็ด
  แสดงความยินดีนิสิตเก่าวิศวฯ
  มารู้จักหน่วยธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง มก.กับภารกิจรับบริจาคเลือดจากสุนัขและแมว
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 129/2552

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2552

  เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีเปิดงาน 4 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว
  สำนักหอสมุด มก. รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนรางวัลดีเด่น
  มูลนิธิ มก. มอบทุน การศึกษาแก่นิสิต
  เปิดงานประชุมวิชาการ กพส.
  นิสิตนักกีฬาเข้าพบอธิการบดี ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25
  ขอเชิญชาว มก. ร่วมทำบุญตักบาตรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2553 และร่วมงาน “ขอบคุณบุคลากร”
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 128/2552

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2552

  มก. นำนิสิตรางวัลชนะเลิศเข้าเฝ้าถวายถ้วยรางวัล
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จร่วมสืบสานวันทรงดนตรี
  อาจารย์คณะเกษตรรับรางวัลระดับนานาชาติ
  มก. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  นักกีฬามวย คว้า 6 เหรียญ การแข่งขันกีฬามวยอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
  นิสิต มก. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากฮอสดอทคอม ครั้งที่ 6
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 127/2552

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2552

  นิสิต มก. รับเหรียญรางวัลเทควันโด
  มก. เตรียมปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้
  สำนักหอสมุด จัดการบรรยาย “SciFinder on Web”
  พื้นที่ห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 126/2552

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2552

  นิสิต มก. วิทยาเขตศรีราชา คว้า 3 รางวัล การแข่งขันเกมกลยุทธ์ข้ามเมฆ
  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ คว้ารางวัลประกวดเรียงความตามนโยบายสถานศึกษา 3D
  คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานนนทรีคืนถิ่น
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ INTA – SEGA 2009
  ผลการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ – ชาวไร่ ประจำปี 2552
  รพ.สัตว์ มก. บางเขน สัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 125/2552

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2552

  ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2552
  มก. จัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
  ลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ สำหรับสัตว์
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 124/2552

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2552

  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคว้ารางวัลการแข่งขันกรีฑา
  สหกรณ์จัดสัมมนาวิชาการขยายอาณาจักรธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
  มก. เจ้าภาพจัดงานประเพณีชาวเรือ – ชาวไร่ ครั้งแรกที่วิทยาเขตภูมิภาค
  เกษตรแฟร์ปากช่อง’ 52 ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าชมงานล้นหลาม
  เดือน มกราคม 53 เริ่มลงมือก่อสร้าง 2 อาคารใหม่
  ภาควิชาพลศึกษา จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การฝึกกำลัง ความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไว”
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 123/2552

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2552

  โครงการน้ำเชื้อช้างแช่เย็นได้รับเลือกเป็นโครงการดีเด่นของชาติ ปี 2552
  การประเมินคุณภาพภายนอกระดับระดับอุดมศึกษา รอบสาม
  มก. ร่วมจัดการประชุมวิชาการ นานาชาติด้านกีฬา
  ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศชมเชย โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 122/2552

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552

  มอบสื่อสะพานรุ้ง ผลงานวิจัย ป.เอกช่วยเด็กผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้าย
  ประมูลงานทาง (e-Auction) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
  ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดศาลจำลอง
  คณะสถาปัตย์จัดพิธีไหว้ครูช่าง
  คณะสถาปัตย์จัดพิธีไหว้ครูช่าง
  งานสาธิตรวมพลังสร้างสรรค์ สามัคคี
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 121/2552

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2552

  เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ งานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  มก. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Near Infrared Spectroscopy ู
  มก. จัดงาน บัณฑิตพบผู้ประกอบการ
  เปิดอาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  เทคโนโลยี Near Infrared กับประโยชน์ในโลกปัจจุบัน
  มก. ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 120/2552

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2552

  คณบดีใหม่
  วิทยาเขตกำแพงแสนจัดงานครบรอบก่อตั้ง 30 ปี และเปิดอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเตรียมการจัดประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 48
  กองวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายเรื่อง “รู้เท่าทันการจัดอันดับมหาวิทยาลัย”
  สัมมนา เส้นทางสู่ตำแหน่งบริหาร
  สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์จัดแข่งขันแรลลี่
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 119/2552

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  มก. ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กับ อบจ. นนทบุรี
  เปิดนิทรรศการภายถ่าย “UNSEEN KU”
  มก. จัดงานขอบคุณน้ำใจ...มอบให้ มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 118/2552

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  สรุปข้อมูลทุนวิจัยที่ มก. ได้รับการ จัดสรรจาก สกว. ปี 51 – 52
  ธนาคารกสิกรไทย เปิดสาขาที่ มก.
  ความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกสัตวแพทย์
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 117/2552

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  มก. สนับสนุนงบประมาณแก่นิสิต ศึกษา ดูงาน ทำวิจัย ต่างประเทศ
  Eco – Concrete ผลงานอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ Eco – Design’ 2009
  นักกีฬาเรือพาย มก. คว้าเหรียญเงิน กีฬา ม.อาเซียน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 116/2552

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  กฟภ. – กฟผ. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนิสิต
  นิสิต มก. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล
  นิสิต มก. รับเหรียญรางวัลเทควันโด
  นิสิต มก. คว้า 3 รางวัล การแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ด “CU Logic”
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 115/2552

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  รับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเปิดศูนย์ 3 วัย
  นักกีฬาชมรมยูโด-ไอคิโด กวาด 3 รางวัล จากการแข่งขัน “ไทย-เยอรมันคัพ” ครั้งที่ 12
  อธิการบดีบรรยายพิเศษ หลักสูตร สปท.
  มก. ร่วมมือกรมพัฒนาที่ดิน นำไพโรไลซิสแปรขยะผลิตเป็นปุ๋ย
  ต้อนรับคณะผู้บริหาร AVRDC
  สถานพยาบาลควบคุมการแพร่กระจายโรคตาแดงในหอพักนิสิต
  สัมมนาวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2552
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 114/2552

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1
  ผลการแข่งขันหมากล้อม อุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  นิสิตสกลนคร กับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการและกีฬา
  มก. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกังหันพลังน้ำต้นแบบโครงการคลองลัดโพธิ์
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 113/2552

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  อาจารย์คณะเกษตร รับรางวัล Asian Seed Award’ 2009
  นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันระบบสมองกลระดับประเทศ
  ปุ๋ยน้ำสกัดมูลสุกร ผลงานสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เพิ่มผลผลิตการเกษตร
  นิสิต มก. ชนะเลิศการแข่งขันยิงธนู
  สถาบันผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
  สำนักหอสมุด ปิดบริการ 16 พ.ย. – 7 ธ.ค. 52
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 112/2552

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  มก. แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากร ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย
  ครบรอบ 25 ปี ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จัดประชุมวิชาการ “เส้นทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรไทยในอนาคต”
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สัมมนาผู้บริหาร
  มก. เจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 14
  มก. จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 111/2552

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  มก. จัดงานเชิดชูเกียรติ เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 7
  นิสิตเรียนดี 4 วิทยาเขต รับทุนพระราชทานเรียนดี “ทุนภูมิพล”
  แคปซูลเลือดจระเข้ ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร จาก อย.
  กรมวิทยาศาสตร์ กลาโหม มอบวิศวฯ พัฒนาลำตัวอวกาศนาวา
  กฟผ. มอบวิศวฯ เป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อน
  บุคลากร มก. ให้ความสนใจ ร่วมสัมมนา การเตรียมความพร้อมเมื่อ มก. เป็น ม. ในกำกับของรัฐ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 110/2552

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  มก. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดจุลกฐินสามัคคี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
  ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ จากคณะเกษตร ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552
  โครงการน้ำเชื้อช้างแช่เย็น และแช่แข็ง และการผสมเทียมในช้างไทย คว้ารางวัลโครงการดีเด่นของชาติ ปี 2552
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบ 31 ปี จัดสัมมนาเรื่อง “มก. กับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ”
  วิทยาเขตศรีราชา วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์เรียนรวม 3
  สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 109/2552

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดอาคาร “วชิรานุสรณ์”
  มก. อนุมัติทุน 2.5 ล้านบาท สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
  นิสิต มก. คว้าเหรียญรางวัล การแข่งขันหมากกระดาน - เทควันโดโลก
  บุคคล – องค์กร ร่วมสนับสนุนโครงการ KU – Green Campus จัดซื้อจักรยานแก่นิสิต
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 108/2552

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  นิสิตทุนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  มก. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 60 ปี องค์การสหประชาชาติ
  นิสิต มก. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกมและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันงานเยาวชนชิงแชมป์โลก
  หน่วยทันตกรรม รพ. สัตว์บางเขน เปิดให้บริการครบวงจร
  มก. – สวทช. ลงนามขยายความร่วมมือ ดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการยีนข้าว
  สัมมนามาตรฐานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา TQF
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 107/2552

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  บัณฑิตวิทยาลัย มอบ 27 รางวัล แก่นิสิตวิทยานิพนธ์ – ผลการศึกษาดีเด่น
  ประชุมคณะกรรมการการศึกษา ทบทวนทิศทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ มก.
  สถานีวิจัยประมงศรีราชา รับทุนวิจัยขยายพันธุ์เห็ดทะเล
  ธนาคารกรุงเทพ มอบรถรางสวัสดิการ เพิ่มจากเดิม 2 คัน เป็น 4 คัน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 106/2552

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2552

  มก. จัดซื้อครุภัณฑ์ 140 ล้านบาท แก่ศูนย์วิทยาการขั้นสูง เตรียมพร้อมการดำเนินงานโครงการ ม. วิจัยแห่งชาติ
  อดีตอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมทางการศึกษา
  ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ทำกำไร 13 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2552
  แสดงความยินดี 2 ปลัดกระทรวง
  อธิการบดี ประเทศฟินแลนด์ เยือน มก.
  สำนักงานทรัพย์สินมก. รายงานรายได้ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
  สร้างหอพักนิสิต สกลนคร เพิ่มใหม่
  เปิดธนาคารกรุงเทพสาขา มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 105/2552

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2552

  คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาหาแนวทางสร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย
  โรงพยาบาลสัตว์ จัดกิจกรรมบริการสังคม
  สถานพยาบาลเปิดให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล เบื้องต้นและรถพยาบาล 24 ชม.
  ลงนามบันทึกข้อตกลงทดลองงานสิทธิบัตร
  โรงพยาบาลสัตว์พัฒนาระบบคุณภาพการบริการถ่ายภาพรังสี ด้วยระบบดิจิตอล ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 104/2552

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2552

  อาจารย์สัตวแพทย์ มก. ได้รับรางวัล American Committee of Medical Entomology (ACME) student travel award
  นิสิต มก. ศรีราชาคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคการเขียนแผนพัฒนาธุรกิจ
  31 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจำหน่ายอาหารเจ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 103/2552

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2552

  ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬา 6 สถาบัน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
  การประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและผู้รับทุนรัฐบาลไทย
  ลงนามบันทึกข้อตกลงทดลองงานสิทธิบัตร
  อาจารย์ มก. คว้ารางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2552
  สำนักส่งเสริมฯ จัดสัมมนาความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของ มก
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 102/2552

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2552

  มก. เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเข้าศึกษา
  มก. เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องมือและหนังสือ “วงกลมสายใยรัก”
  นิสิตสาขาการตลาด มก. ศรีราชา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Marketing Campaign โครงการ “Green Read with your idea challenge” จัดโดย SCG PAPER
  อธิการบดีเปิดการสัมมนาปัญหาการครอบครองที่ดินของต่างชาติ
  ภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ เป้าหมายใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 101/2552

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2552

  การจัดบริการฐานข้อมูลเพื่อการ ค้นคว้าวิจัยของนิสิตและอาจารย์ มก.
  บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุน โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 100/2552

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2552

  สภา มก. เห็นชอบ 8 หน่วยงาน กู้เงินสหกรณ์ก่อสร้างอาคารใหม่ และจัดซื้อครุภัณฑ์
  สกอ. สนับสนุน มก. ดำเนินการโครงการจัดตั้ง หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  ผลการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา
  มก. – สกอ. – เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเครือข่าย ปี 53
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 99/2552

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2552

  มก. ร่วมมือกรมชลประทาน ขยายผลทำโครงการนำร่องติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้า ประตูระบายน้ำ
  มก. ร่วมงานทำบุญครบรอบ 2 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
  สัมมนา “เส้นทางสายบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
  ธนาคารกรุงไทยเปิดสาขาใหม่ที่ มก. บางเขน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 98/2552

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2552

  แต่งตั้งผู้บริหารใหม่
  คณะเกษตรรับทุนวิจัยศึกษาลดต้นทุนการผลิตข้าว
  กระทรวงกลาโหมมอบวิศวฯ วิจัยและพัฒนา Airship
  สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษา แก่นักเรียน นิสิต ออทิสติก สู่...บัณฑิตคุณภาพ
  นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) จัดสัมมนาวิชาการ BizIT 2009
  นิสิต ป.โท คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 97/2552

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552

  นิสิต มก. คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านฟังเสียง และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา
  17 ปี การสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล
  คณะร่วมจัดโครงการพัฒนานิสิต
  ครบรอบ 39 ปี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ 48 ปี สถานีวิทยุ ม.ก.
  ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่ ที่อาคารศูนย์เรียนรวม 1
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 96/2552

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2552

  มก. ร่วมจัดงานมหกรรมข้าวและชาวนาไทย
  กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ครบรอบ 5 ปี
  วิศวฯ มก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Intensive Summer school on Question & Answering (Q&A) and Workshop on Building the Q&A Technology Roadmap"
  โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านสัตวแพทย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  งบประมาณค่าใช้จ่ายการสนับสนุนโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด
  มก. สนับสนุนงบ 10 ล้านบาท แก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 95/2552

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2552

  เชิญรับชมผลงานดนตรี ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  นิสิตสาขาการตลาด ศรีราชา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การวางแผนการตลาด
  การแข่งขันมวยภายใน
  มก. มอบทุนการศึกษานิสิต 142 ทุน
  ความคืบหน้าการรณรงค์ขอรับเงินบริจาค สมทบกองทุน มล.ชูชาติ กำภู เพื่อการพัฒนานิสิต
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 94/2552

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2552

  สถาปัตย์โชว์ผลงานปรับปรุงพื้นที่ ออกแบบเศษวัสดุ โครงการเกษตรศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม
  หอสมุด กพส. เตรียมเปิดให้บริการ ถึง 24.00 น. ช่วงสอบไล่
  มอบเงินค่ารื้อถอนแก่ผู้ได้รับผลกระทบบริเวณโรงสูบ
  บุคลากร มก. ร่วมกิจกรรม 9 ในดวงใจ
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปันรักสู่น้อง
  เปิดอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
  ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม”
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 93/2552

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2552

  นิสิต วิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
  ผลการแข่งขันของชมรมกีฬาฟุตบอลและครอสเวิร์ด
  โครงการจิตอาสา (แสงหิ่งห้อย) เพื่อเด็กพิการ
  อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนแก่อาจารย์
  มก. กพส. ร่วมเป็นเจ้าภาพ แข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  งานมหกรรมเกษตรศาสตร์อนุรักษ์ กีฬาไทยและการละเล่นพื้นบ้านต้านยาเสพติด
  ลงนามความร่วมมือ ธ.ก.ส.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 92/2552

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552

  รายงานผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในของ มก. ปีการศึกษา 2551
  ขอเชิญร่วมงาน “นนทรีสีทอง’52” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
  สัมมนาการจัดการ บุคลากรการกีฬา แบบมืออาชีพ
  มก. มอบลานกีฬาอเนกประสงค์ ให้ รร.บ้านนกเขาเปล้า
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 91/2552

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552

  รำลึก “สืบ นาคะเสถียร” ยกย่อง 1 ก.ย. เป็นวันสำคัญของ มก.
  มก. เปิดตัวโครงการ KU – Bike
  แต่งตั้งกรรมการสรรหา คณบดี – ผอ.สถาบัน
  หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับทุน 75 ล้านบาท วิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
  ลงนามขยายผลการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว
  3 หลักสูตร ป.เอก เปิดใหม่ รับนิสิตภาคปลาย 2552
  กฟผ. มอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 90/2552

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552

  มก. สนับสนุนงบประมาณ 3.5 ล้านบาท แก่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร ปรับปรุงด้านกายภาพ - การกีฬา
  วิทยาเขตศรีราชา เปิดอาคารหลังใหม่ อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มก. สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรม การประกอบอาหารไทยระดับมืออาชีพ
  ธนาคารกรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาย่อยใน มก.
  ครบรอบ 16 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  วิทยาเขตศรีราชาร่วมกับชุมชนขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 89/2552

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2552

  เข้าเฝ้าฯ ถวายหนังสือ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย
  มก. เตรียมทูลเกล้าฯ ถวาย เงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด 3 ล้านบาท
  นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552
  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์รับรางวัล ประกวดเรียงความ
  มก. จัดสรรงบ 5.3 ล้านบาท สนับสนุนบุคลากร นำเสนอผลงานทางวิชาการ
  พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 88/2552

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2552

  มก. เดินหน้าสู่...ก้าวแรก ของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งเอเชีย
  สหพันธ์เทควันโดโลก ยกย่องน้องสอง มือ 1 ของโลกรุ่น 46 กก. หญิง
  ครบรอบ 4 ปี KITS
  โรงพยาบาลสัตว์ ร่วมจัดนิทรรศการหุ่นจำลองยางพารา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  วิทยุชุมชนคนบางเขน สื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 87/2552

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2552

  งานรำลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  นิสิต มก. คว้ารองแชมป์กอล์ฟมหาวิทยาลัย
  อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษานิสิต
  ที่ปรึกษาอธิการบดี สนับสนุนทีม SKUBA แชมป์โลก RoboCup Soccer
  ผอ.สำนักหอสมุด กพส. คนใหม่
  “ไก่เคยูเบตง” ของ มก. คุณภาพดีราคาไม่แพง
  คณะมนุษยศาสตร์ สร้างอาคารหลังใหม่
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 86/2552

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2552

  มก. ขอเชิญร่วมงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” รำลึก 19 ปี แห่งความเสียสละ เพื่อสร้างเส้นทางอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
  ผู้บริหาร มก. รับฟังการบรรยายพิเศษ การปรับระบบซีเป็นแท่ง
  นิสิต บุคลากร ร่วมนั่งสมาธิจุดเทียนชัย เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
  สมาคมนิสิตเก่า ฯ มก. จัดสัมมนา เกษตรยุคใหม่ กุมหัวใจเศรษฐกิจไทย
  นักกีฬาฟันดาลสากลคว้า 6 เหรียญ การแข่งขัน NAVY open
  คณะมนุษยศาสตร์จัดแข่งขันเปียโนคอนแชร์โต
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 85/2552

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2552

  คณะวิศวฯ วางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์
  มก. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Tottori University
  มก. ได้รับงบ 10 ล้านบาทปรับปรุงสนามฮอกกี้ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
  มก. มอบเงินสนับสนุนชมรมกีฬา
  มก. อนุมัติทุนการศึกษาพัฒนาบุคลากร
  งานสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ
  นิสิต มก. จัดค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ปันน้ำใจสู่น้อง ณ จังหวัดลพบุรี
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 84/2552

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2552

  ผลการประกวดร้องเพลงงาน 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  นิสิตเก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  มก. ร่วมมือสถานทูตอิสราเอล จัดบรรยายการจัดการน้ำ
  วันคล้ายวันสถาปนาครบ 13 ปี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  สำนักหอสมุดจับมือ 3 หน่วยงาน จัดกิจกรรมห้องสมุดชุมชน
  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 83/2552

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2552

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงเปิดงานโครงการหลวง’ 40
  นิสิต มก. คว้าเหรียญการแข่งขัน Asian Martial Arts Games’ 2009
  ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินจัดซื้อรถราง
  การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2552 ของ มก.
  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล การแข่งขัน Open Jive ระดับภูมิภาค
  สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. มอบทุน 2.47 ล้านบาท แก่บุตรสมาชิก
  สาธิตพหุภาษา จัดสร้างพระพุทธชินราชจำลองประจำโรงเรียน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 82/2552

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2552

  คณะเกษตร เตรียมกราบทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เปิดอาคารวชิรานุสรณ์
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มก.
  รางวัล ซิว กาญจนจารี (Siew Award) เปิดรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งผลงานเข้าประกวด
  นักเรียน ร.ร.สาธิตเกษตรฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โลกระหว่างประเทศ
  ธนาคารกสิกรไทย เตรียมเปิด สาขาย่อยใน มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 81/2552

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2552

  งานรำลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  นิสิต มก. คว้ารองแชมป์กอล์ฟมหาวิทยาลัย
  อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษานิสิต
  ที่ปรึกษาอธิการบดี สนับสนุนทีม SKUBA แชมป์โลก RoboCup Soccer
  ผอ.สำนักหอสมุด กพส. คนใหม่
  “ไก่เคยูเบตง” ของ มก. คุณภาพดีราคาไม่แพง
  คณะมนุษยศาสตร์ สร้างอาคารหลังใหม่
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 80/2552

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2552

  งานบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  นิสิตรับทุนพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
  แชมป์เทควันโดธุรกิจบัณฑิตย์ แชมเปี้ยนชิพ
  บัณฑิตวิทยาลัย มอบทุน 6.8 ล้านบาท สนับสนุนนิสิต ป.โท เอก ทำวิจัย – ตีพิมพ์ผลงานวารสารนานาชาติ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 79/2552

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2552

  นิสิต มก. ได้รับการคัดเลือกเป็น นักกีฬาชายยอดเยี่ยม Korea Open’2009
  คณะวิศวฯ จัดงาน ครบรอบ 71 ปี ก้าวสู่...ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
  มอบประกาศนียบัตร นักเรียนพหุภาษา รุ่นที่ 3
  มก. ปรับปรุงแบบประเมินการสอนอาจารย์ใหม่
  เชิญชวนร่วมกิจกรรมปันรักสู่น้อง
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 78/2552

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2552

  มก. รับเงินสิทธิประโยชน์ถ่ายภาพ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 52 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 11.80 ล้านบาท
  โรงพยาบาลสัตว์ มก. ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดตั้งทุนยังชีพการศึกษา
  ขอเชิญนิสิต บุคลากร และ อาจารย์ มก. ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “UNSEEN KU”
  นักกีฬาชมรมยิงธนูคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันไทยแลนด์เอาท์ดอร์โอเพ่น
  กองแผนงาน ให้บริการผ่านเว็บบอร์ด
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 77/2552

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2552

  นักกีฬาพบอธิการบดี ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน 1st Asian Martial Arts Games’ 2009
  สถาบันภาษาศาสตร์ฯ จัดอบรมครูสอน ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
  คณะวนศาสตร์มอบทุนการศึกษานิสิต
  คลินิกสัตว์ชนิดพิเศษ มก.ให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ให้บริการด้านเรียนการสอน การวิจัย และบริการสังคม
  ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ รับออเดอร์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ส่งบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศ
  คณะวนศาสตร์จัดอบรมนานาชาติ เรื่อง Integrated Watershed Management ให้ประเทศกำลังพัฒนา 27 ประเทศ
  มก. จัดอบรมการประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 76/2552

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2552

  มก. แถลงข่าวความสำเร็จ การผสมเทียมม้าจากน้ำเชื้อแช่แข็ง
  มอบรางวัลประกวดนวัตกรรมปี 52 และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 51
  มก. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 5 แสนบาท เป็นรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
  สัมมนา “รับจำนำ – ประกันราคา”
  สำนักหอสมุด ยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 75/2552

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552

  เข้าเฝ้า ฯ ถวายหนังสือ นวัตกรรมวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  นิสิต มก. วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชมเชย แผนการสื่อสารทางการตลาด
  สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการ “ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน”
  มก. สนับสนุนงบประมาณ 1.9 ล้านบาท ให้ 4 วิทยาเขต จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  สัมมนาการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ฉลองครบรอบ 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์
  ปาฐกถาพิเศษครบรอบ 20 ปี วิศวกรรมเคมี์
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 74/2552

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2552

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตคณะวนศาสตร์
  การจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2552
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 73/2552

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2552

  ถวายงานปลูกต้นไม้ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  การจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2552
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 72/2552

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2552

  อาจารย์ มก. รับรางวัลผลงานวิจัยชนะเลิศ
  มก. เลี้ยงฉลองชัยให้ทีม Skuba แชมป์โลกหุ่นยนต์เตะฟุตบอล
  3 นิสิต มก. คว้าเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 15
  มก. อนุมัติเงินรายได้ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ศร.1
  วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.ประจำปี 2552
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 71/2552

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2552

  แสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานและบุคลากรผู้นำชื่อเสียงมาสู่ มก.
  นิสิตวิศวฯ ออกแบบระบบแจ้งเตือนคนล้มแบบไร้สาย
  หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อคุณภาพชีวิต ของ พนง. เงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว
  มก. จัดพิธีทำบุญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนาวิชาการและออกร้าน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต SMEs
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 70/2552

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2552

  มก. จัดตั้งศูนย์ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมสุนัขไทย
  คณะประมงทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  กองการเจ้าหน้าที่อบรมธรรมะเสริมสร้างจิตใจให้บุคลากร
  อธิการบดี เปิดงานเฟรชชี่เดย์ แอนด์ ไนท์ ประจำปี 2552
  มก. ร่วมมือ เนคเทคตั้งศูนย์รวมความรู้เฉพาะด้าน วิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 69/2552

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2552

  เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
  มก. ร่วมวางพวงมาลา “วันหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร”
  ความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
  มก.ประกาศค่านิยมหลัก
  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบอาหารไทย และการบริหารจัดการร้านอาหารไทย ระดับมืออาชีพ”
  มก. จัดกิจกรรมปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6
  สหกรณ์ ขยายเงินกู้แก่หน่วยงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 68/2552

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2552

  ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสิทธิบัตรยีนความหอม
  นิสิตใหม่ไหว้ครู
  มก. เปิดประตูบ้านด้านทิศเหนือ เกษตรกรสนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางรายการวิทยุ
  สานความร่วมมือทางวิชาการ มก.- บริษัท Morinaga ประเทศญี่ปุ่น
  อธิการบดี เปิดการประชุม “ศักยภาพน้ำบาดาลในประเทศไทย”
  28 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 67/2552

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2552

  วิศวฯ ร่วมมือ บริหารธุรกิจ จัดประชุมนานาชาติ TIIM’ 2009
  มก. คว้าทุน 41 ล้านบาท จาก สวก. พัฒนาพันธุ์ข้าวหอม
  เครื่องไตเทียม ฝีมืออาจารย์วิศวฯ ม.เกษตร วิศวกรรมย้อนรอยถ่วงดุลนำเข้าต่างประเทศ
  นักกีฬา มก. ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
  โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ ร่วมมือคณะสัตวแพทย์ ทำโครงการช่วยเหลือผู้เลี้ยงโคนม
  อธิการบดีเปิดการประชุม “ศักยภาพน้ำบาดาลในประเทศไทย”
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 66/2552

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2552

  ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ISGA 2009
  ฐานข้อมูลบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รร. สาธิตแห่ง มก.ฯ มอบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ให้นักเรียนชั้น ม.6
  ผู้บริหาร และนิสิต มก. ร่วมให้ความรู้และระดมความคิดทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวบ้านชุมชนเพนียด จังหวัดลพบุรี
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 65/2552

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2552

  เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลการแข่งขัน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมหุ่นยนต์
  อาจารย์ มก. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ’52
  มก. รับรางวัลระบบประกันคุณภาพ และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
  นวัตกรรม...การผลิตจุลผลึกเซลลูโลส และวัสดุดูดซับจากซังข้าวโพด
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 64/2552

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552

  มก. ได้รับงบประมาณบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราเกษียณ 112 อัตรา
  มก. เดินหน้าเตรียมก่อสร้าง Cover Way อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางเดินเท้า
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 63/2552

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2552

  มก. เปิดตัวหุ่นยนต์เตะฟุตบอล เข้าแข่งขัน World Robocup 2009 ปลายเดือนมิถุนายน ที่ออสเตรีย
  การจัดสรรอัตรากำลัง พนง. มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 50 – 52
  มก. แถลงข่าวพร้อมจัดการประชุมนานาชาติด้านพันธุศาสตร์ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ISGA 2009)
  ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาเคมี
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 62/2552

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552

  อธิการบดีเข้าเฝ้าฯ ถวายเงินสมทบมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
  มก. อนุมัติจัดงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร”
  นักกีฬา มก. ได้รับ คัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asian Martial Arts
  มก. เดินหน้าเตรียมก่อสร้าง Cover Way อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางเดินเท้า
  กฟผ. รับข้อเสนอโครงการวิจัยของ มก. 7 เรื่อง
  ค่ายเยาวชนสมองแก้วประสบความสำเร็จ อบรมแล้ว 22 รุ่น กว่า 4,500 คน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 61/2552

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2552

  ศาสตราจารย์คนใหม่ สาขารังสีประยุกต์
  นักกีฬา มก. ได้รับคัดเลือก ไปแข่งกีฬา ม.โลก ที่ เซอร์เบียร์
  4 วิทยาเขต อบรมนิสิตชั้นปีที่ 1 “โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่”
  สรุปการสนับสนุนงบประมาณ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี 50 - 52
  กองกิจการนิสิต สัมมนากิจการนิสิต สร้างเอกภาพในทุกวิทยาเขต
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 60/2552

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2552

  38 ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต คว้ารางวัลนวัตกรรม มก.
  มก. ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ณ พุทธมณฑล
  สำนักหอสมุด ทำบุญครบรอบ 32 ปี
  สร้างโรงอาหารสำหรับบุคลากรพักอาศัย ณ อาคารสวัสดิการ มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 59/2552

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2552

  มก. จัดสรร 158 อัตรา ปริญญาเอก บรรจุอาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป. โท สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
  ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 58/2552

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2552

  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
  มก. เล็งนำค่ายทะลุฟ้า เป็นค่ายกิจกรรมตัวอย่างที่ดีแก่คณะ
  มก. แจกบัตรทองในโครงการ “ผู้บริหารแข็งแรง มหาวิทยาลัยเข้มแข็ง”
  มก. ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
  อาจารย์ มก. ทุกวิทยาเขต ร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2552
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 57/2552

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2552

  ม.เกษตร ตอบสนองการศึกษาชาติ รับนิสิตเข้าศึกษาต่อมากที่สุด
  คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่ จนท. รัฐบาลลาวก่อนเข้าศึกษา ป. โท – เอก ต่อเนื่องมาแล้ว 17 ปี
  โครงการก่อสร้างอาคารใหม่
  อธิการบดี “เปิดทุ่งบางเขน’ 52” ต้อนรับว่าที่นิสิตใหม่ มก.
  มก. ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดสัมมนาทิศทางเกษตรไทย
  มก. กพส. จัดงานสัมมนาวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 56/2552

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2552

  อธิการบดี ร่วมต้อนรับ นายกฯ อภิสิทธิ์
  มก. คว้าอันดับ 4 กีฬาบุคลากร สกอ.
  ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ มก. ได้รับเลือกให้ร่วมโครงการ “ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน”
  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : สานสายใยผู้ปกครองและคณาจารย์
  กองคลัง แจ้งการจ่ายเงินผ่านระบบ online
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 55/2552

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2552

  มก. จัดงานเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 6 และ “งานสานสัมพันธ์ นนทรีที่ผลิบาน”
  สรุปจำนวนโครงการพัฒนานิสิตทุกคณะ ปีการศึกษา 2552 – 2553
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 54/2552

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2552

  อธิการบดีแถลงข่าวความสำเร็จในการเก็บน้ำเชื้อเต่าทะเล เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
  มก. สำรวจข้อมูลการใช้ หอพักของนิสิตทั้งใน – นอก มก.
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ร่วมจัดสัมมนาฟื้นตัวฟาร์มหมูอย่างไรใน 6 เดือน
  อบรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้ รปภ.
  โรงอาหารกลาง 1 และ 2 ผ่านการประเมิน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 53/2552

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2552

  ม.เกษตรฯ เรียกร้อง กองทัพสนใจเรือเหาะพัฒนา โดยคนไทยประหยัดงบจัดซื้อ 350 ล้านบาท
  มอบพระพุทธชินสีห์ แก่บุคลากร มก.
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2009 ครั้งแรก
  มก. เปิดเวทีบริการวิชาการ “ศักยภาพมะม่วงไทยในตลาดโลก”
  อธิการบดีร่วมงานครบรอบ 6 ปี ก่อตั้งคณะวิศวฯ กำแพงแสน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 52/2552

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2552

  อธิการบดี มก. ร่วมเป็นที่ปรึกษา และมอบพันธุ์สมุนไพรให้กับสวนวนารมย์
  ศ.ระพี สาคริก ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
  มก. แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม)
  อธิการบดีร่วมงานสโมสรสันนิบาต
  อธิการบดี ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานการวิจัย นักวิจัย มก. รุ่นใหม่ ปี 2551
  ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 51/2552

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2552

  ข้อมูลหน่วยงานภายนอกให้ความสนับสนุน การดำเนินกิจการของ มก.
  สรุปผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 10
  มก. อบรมเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” สำหรับข้าวโพด จำนวน 106 คน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 50/2552

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2552

  อธิการบดี ร่วมงานเปิดป้ายบ้านพักบุคลากร รพ. สัตว์ มก. หนองโพ ราชบุรี
  สถานีวิทยุ ม.ก. ขอเชิญรับฟังรายการ “เปิดบ้านเกษตร”
  นักวิชาการด้านอ้อยร่วมประชุมปฏิบัติการ “เกษตรวิศวกรรมอ้อยนานาชาติ ที่กำแพงแสน
  สรุปการจัดงานปฐมนิเทศพนักงาน มก. ปี 2552
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 49/2552

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2552

  สัมมนาอาจารย์ มก.
  มก. แต่งตั้งคณบดี ผอ. ใหม่
  ความสำคัญของระบบแผนที่นำทาง GPS
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 48/2552

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2552

  ประชุมคณะกรรมการประสานงาน สนับสนุนโครงการหลวง
  ขอแสดงความยินดีกับ “5 ศ. 3 เมโส 1 ศาสตรเมธาจารย์” คณะวิทยาศาสตร์
  มก. ติด 1 ใน 8 สถานศึกษา ที่มีระบบประกันคุณภาพได้มาตรฐาน ประจำปี 2550
  มก. อนุมัติเงินรายได้ 2.5 ล้าน พัฒนาระบบสารสนเทศ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 47/2552

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2552

  รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จำกัด
  โครงการต้นกล้าอาชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มก. – กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมปล่อยแร้งหิมาลัยสู่ธรรมชาติ
  มก. ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 46/2552

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2552

  10 อันดับ งานวิจัยรับทุน หน่วยงานภายนอกสูงสุด ปีงบประมาณ 2551- 2552
  มก. – สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ ลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ
  จัดตั้งศูนย์เสริมสร้างสัมพันธภาพ มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 45/2552

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2552

  ทีมกำแพงแสนชนะเลิศฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 44
  10 อันดับ โครงการพัฒนาวิชาการ วงเงินว่าจ้างสูงสุด ปีงบประมาณ 2551 และ 2552
  อธิการบดีร่วมงาน “ฟ้าหม่น-นนทรี’52”
  มก. ร่วมกับ ชมรมนมสร้างชาติ จัดเสวนาเรื่อง “สภานมไทย มองไกลครบวงจร”
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 44/2552

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2552

  อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  เปิดสมัครรับทุนรัฐบาล ศึกษาต่อ ป.โท – เอก
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 43/2552

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2552

  กพส. จัดโครงการอบรมเสริมทักษะด้าน คอมพิวเตอร์แก่นิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา
  ทีมโครงการวิจัยหุ่นจำลองยางพารา นำเสนอผลงานและดูงานต่างประเทศ
  ประชุมข้าวโพดและข้าวฟ่างนานาชาติ ครั้งแรก ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี
  อาคารการเรียนและปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ หลังใหม่
  ทุนการศึกษา
  อธิการบดี ร่วมงานรดน้ำขอพร สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 42/2552

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2552

  เข้าเฝ้า ฯ องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย
  10 อันดับงบวิจัย หน่วยงานภายนอกสูงสุด ปีงบประมาณ 2551
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 41/2552

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2552

  เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงรับเป็นองค์สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
  รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปี 2552
  ปตท.สผ. มอบให้วนศาสตร์ ร่วมโครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ
  มก. สนับสนุนงบประมาณ พัฒนาสื่อการสอน ปฏิบัติการสหวิทยาการภาคสนาม
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 40/2552

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2552

  เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  10 อันดับ โครงการพัฒนาวิชาการ วงเงินว่าจ้างสูงสุด ปีงบประมาณ 2551
  สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ริเริ่มจัดโครงการ ปฐมนิเทศ สมาชิก สอ.มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 39/2552

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2552

  อาจารย์ มก. ได้รับรางวัลเข็มทองคำ ปขมท. และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  โอนย้ายสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ไปสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
  รายชื่อ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยรองอธิการบดี ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 52
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 38/2552

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2552

  อาจารย์ ม. เกษตรฯ คว้าทุน NSTDA Chair Professor คนแรกของประเทศไทย
  สภา มก. เห็นชอบยุบโครงการผลิตแพทย์ของ มก.
  คณะกรรมการการศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
  นิสิตวิศวฯ คว้า 2 รางวัล การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  ต่อเวลาราชการ อาจารย์เกษียณอายุ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 37/2552

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2552

  ที่ปรึกษาอธิการบดี มอบทุนการศึกษานิสิตสกลนคร
  ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ทำพิธีเปิด ที่ทำการใหม่
  ผลงาน Robocode Battle Online นิสิตวิศวฯ เข้ารอบสุดท้ายการแข่งขันรางวัล เจ้าฟ้าไอที
  มก. สนับสนุน งบประมาณขยายกรงฝึกบินนกล่าเหยื่อ
  มก. ลงนามร่วมมือตลาดหลักทรัพย์ ฯ ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. กพส. จำหน่ายข้าวต้านเบาหวาน
  มก. อบรมนานาชาติ “เศรษฐกิจพอเพียง”
  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิดตึก ลดา รัตกสิกร
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 36/2552

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2552

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ พระราชทานดอกไม้ งานมุทิตาจิต 90 ปี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
  มก. แต่งตั้ง ผอ. สำนัก/สถาบัน
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการ
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มก. ประจำปี 2551
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ANSCSE
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร จับมือ 4 หน่วยงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สารพิษจากเชื้อรา
  สถาบันอาหารฯ เตรียมจำหน่าย เครื่องดื่มข้าวกล้องงอก ภายใต้เครื่องหมาย KU FOOD
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 35/2552

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2552

  มก. ถวายงานดูแลรักษาไม้ต้นในวังสระปทุม
  มก. สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้สมุนไพร ปลูกภายในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  คณะนักวิชาการจากเยอรมันเยือน มก.
  อาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ร่วมงานสถาบันผลิตผลทางการเกษตร
  รองอธิการบดีฝ่ายไอที เป็นกรรมการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
  มก. สนับสนุนงบประมาณพัฒนาลู่วิ่งใต้น้ำของสุนัข
  มก. ร่วมมือ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร แปลและวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ภูมิสารสนเทศ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 34/2552

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2552

  อธิการบดี มก. ร่วมรับรางวัลชนะเลิศ Mercury Award 2008 จาก ITCA
  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกลอนสด ระดับอุดมศึกษา
  นายกสภา มก. เปิดการประชุมทางวิชาการ มีนักวิจัยส่งผลงานมากที่สุดกว่า 600 เรื่อง
  โครงการก่อสร้างอาคารชมรมกีฬา มก.
  วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 33/2552

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2552

  อาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา สร้างชื่อไกลถึงรัสเซีย
  36 ปี คณะสังคมศาสตร์
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มก. เร่งดำเนินงาน 3 ประสาน : มก. - คณะ - นิสิตเก่า พัฒนากิจการ มก.
  CPF มอบเงินประชุมพันธุศาสตร์
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 32/2552

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2552

  มก. จับมือ 4 สถาบันรับทุน EU จัดสัมมนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ครั้งแรกในประเทศไทย
  มก. รณรงค์ให้นิสิตแต่งกายถูกระเบียบ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 31/2552

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2552

  อาจารย์ มก. ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ด
  โครงการความร่วมมือ มก. - ครัวการบินไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mercury Award 2008 จาก ITCA
  มก. จัดงานใส่ใจ ห่วงใยบัณฑิต ชี้ช่องแหล่งงาน ช่วยบัณฑิตจบใหม่
  43 ปี การสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 30/2552

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2552

  ทุนมูลนิธิ Rockefeller
  คณะวิศวฯ จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการซ่อมเครื่องจักร ปีที่ 2
  มก. สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมือง
  ประชุมหารือกับ 6 ธนาคารภายใน มก. ช่วยเหลือนิสิตฝึกงาน
  มก. สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดการประชุมวิชาการให้กับ จ. นครปฐมและสกว.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 29/2552
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2552
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ พระราชทานทุนทรัพย์เป็นเงินทุนการศึกษานิสิต
  รองวิเทศฯ มก. ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการของ สกอ.
  วารสารของคณะ – มก. ได้รับทุนสนับสนุนวิชาการ จาก สกอ.
  มก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 “ การจัดสวัสดิการ ภายใน มก.”
  “น้ำถ้วย” ตราเกษตร ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ มก.
  นิสิตสถาปัตย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ออกแบบผลงาน รักษ์โลก
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 28/2552
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2552
  อาจารย์ มก. รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
  สำนักพิมพ์ มก. ก้าวไปอีกขั้นกับการให้บริการ e-book
  มก. มอบนโยบายทุกคณะจัดโครงการพัฒนานิสิต
  จัดเลี้ยงอำลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ “Enhancing Women’s Role in Rural Development”
  มก. - เซเรบอสร่วมฉลองความสำเร็จ 20 ปี โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 27/2552
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2552
  รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์
  มก. มอบนโยบายทุกหน่วยงาน จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
  กิจกรรมปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 2
  ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จับมือกับบริษัทซันสร้างโลกเสมือน Virtual World
  มก. เตรียมปรับปรุงการจัดงานเกษตรแฟร์
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 26/2552
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2552
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จก.
  นิสิตวิศวฯ สร้างชื่อกวาด 10 รางวัล คนไอที จากเนคเทค
  ขอเชิญเยี่ยมชมหอประวัติ มก.
  ความคืบหน้าการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 25/2552
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2552
  มก. เจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS Congress’2008
  นิสิต ป.โท สปท. จัดสัมมนา ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 52
  มก. จัดเสวนาปัญหาราคาสินค้า เกษตรตกต่ำ
  คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมดนตรีไทยภาคฤดูร้อน
  Ex-MBA จัดพิธีไหว้ครู
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เปิดศูนย์ให้บริการเกี่ยวกับสัตว์ อาหารสัตว์ และคลินิกสัตว์เลี้ยงสุขภาพ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 24/2552
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2552
  งาน 40 ปี โครงการหลวง
  แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
  นิสิตวิทยาเขตศรีราชา ชนะคว้ารางวัลพิเศษภาคกลาง การประกวดแผนการตลาด
  EX-MBA จัดสัมมนา รหัสลับ.....ทางรอดภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอย
  สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการ การประกันคุณภาพในชีวิตประจำวัน
  หน่วยงานสั่งซื้อเครื่องวัดความชื้น และชุดตรวจสอบธาตุอาหารในดินไปใช้งานจริงแล้วกว่า 24,000 เครื่อง
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 23/2552
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  ศาสตราจารย์.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ เสด็จบรรยายพิเศษ
  มก. ร่วมจัดแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครบรอบ 20 ปี
  นิสิตวิศวฯ กวาด 8 รางวัล เวทีระดับชาติ NSC 2009
  มก. จัดรายงานผลการวิจัยสถาบัน สานต่อการใช้ประโยชน์จริง
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 22/2552
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  มก. ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตร KU-Green
  ทีมนนทรีอีสานวิทยาเขตสกลนคร คว้าแชมป์ประเทศไทย Honda ประหยัดน้ำมัน
  ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูเกษตรศาสตร์โอเพ่น ครั้งที่ 10
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดอบรมบุคลากรประกันภัยแก่ คปภ.
  ขอเชิญซื้อสลาก มก. บำรุงสภากาชาดไทย
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 21/2552
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  เข้าเฝ้ารับพระราชทาน ชุดลู่วิ่งใต้น้ำ
  มก. จัดโครงการปันรักสู่น้อง
  นิสิตเก่าบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการนิสิต
  ผลงานวิศวกร มก. รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์
  ปฐมนิเทศพนักงาน มก. ปี 52
  มก. ปรับเพิ่มงบอุดหนุนวิจัย บัณฑิตศึกษา เป็น 15 ล้านบาท/ปี
  สนับสนุนเงินติดตั้งเครือข่ายนนทรี แก่คณะสังคมศาสตร์
  สาธิตเกษตรฯ รับบริจาคบัตร ส.ค.ส.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 20/2552
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  นักเรียนสาธิตระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 2 คว้ารางวัล การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย
  มก. ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว
  พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์
  แนะนำการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Vet.Ku. E-office) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มก. อนุมัติจัดสรรงบประมาณ เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ แก่สำนัก สถาบัน
  โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ : มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  กรรมการ กฟภ.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 19/2552
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552
  งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 66
  นิสิตวิศวฯ คว้า 3 รางวัล ครองแชมป์ Young ICT
  ชมเชยการเป็นพลเมืองดีของนิสิต และบุคลากร มก.
  ชมรมพุทธศาสน์จัดงาน Home Coming Day
  กฟผ.มอบ 1.5 แสนบาท สนับสนุนชมรมฟุตบอล มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 18/2552
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  อาจารย์ มก. ได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador)
  มก. เตรียมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษานิสิต
  วิศวฯ จัดงาน ดงตาลสานฝัน Job Fair
  เปิดอาคารการเรียนการสอนหลังใหม่ของ รร. สาธิตเกษตร กพส.
  ส่งมอบเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 17/2552
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  สมก. จัดงานมหกรรมเกษตรรวมใจ ครั้งที่ 1
  มก. เจ้าภาพจัดประชุม วิชาการนานาชาติ ASIMMOD’2009
  มก. สนับสนุนงบประมาณ แก้ปัญหาปศุสัตว์ ในเขต จ. ลพบุรี
  มก. จัดงานฉลองชัยนักกีฬาหัวหมากเกมส์
  คณะประมงร่วมมือสถาบันเหล็ก ศึกษาระบบนิเวศทางทะเล สำหรับก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 16/2552
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  อาจารย์ มก. รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สวก.
  มก. คว้าอันดับที่ 5 จาก “หัวหมากเกมส์” การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36
  ลงนาม มกอช. พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “SciFinder Database”
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 15/2552
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2552
  ผู้แทนองค์กร JICA-JST เยือน มก.
  การแข่งขันกีฬาเกษตรศาสตร์ฟุตซอล
  สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จัดบรรยายวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้ง
  มก. ลงนามร่วม วช. นำผลงานวิจัยร่วมแสดงงาน Thailand Research Expo’ 2009
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551
  ปฐมนิเทศนิสิต ป.โท สปท. รุ่นที่ 17 และวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
  ร่วมงานวันกองทัพบก
  นักเรียนกว่า 15,000 คน สนใจร่วมงาน ตลาดนัดหลักสูตรฯ
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 14/2552
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2552
  มก.จัดรายการพิเศษครบรอบ 66 ปี ทาง ททบ. 5
  5 โครงการวิจัยรับทุนสนับสนุน จาก มก.
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551
  คณะวิศวฯ เปิดสถานีภาคพื้นดิน รับ – ส่งสัญญาณดาวเทียม SMMS
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 13/2552
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2552
  อธิการบดีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
  งานผู้บริหาร มก. พบสื่อมวลชน
  มก. จัดปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 วิทยาเขตบางเขน
  สัมมนาผู้นำนิสิตหอพัก
  คอนเสิร์ต กระชับความสัมพันธ์ KU - National Taichung University ไต้หวัน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 12/2552
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2552
  พิธีเปิดห้องประชุม วิโรจอิ่มพิทักษ์
  นักกีฬา มก. คว้า 22 เหรียญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
  ลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตแผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพาราและไม้ยูคาลิปตัส
  สตช. นำผลงาน Red Light Camera ของคณะวิศวฯ ติดตั้งใช้งานจริงใน 30 แยกไฟแดง กทม.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 11/2552
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2552
  อาจารย์วิศวฯ รับรางวัล วิศวกรดีเด่นอาเซียน
  มก. เสนอของบกลาง ปี’52 ค่าเล่าเรียนฟรีชั้นอนุบาล - ม.6
  สรุปผลการแข่งขันกีฬาของนิสิต มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 10/2552
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2552
  เลี้ยงแสดงความยินดี รมต.
  มก. จัดเวทีให้นักวิจัย นำเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เล็งขยายผลใช้ประโยชน์พัฒนาหน่วยงาน
  มก. จัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงสถานีวิจัย รองรับการฝึกงานภาคสนามนิสิตคณะเกษตร
  อธิการบดีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
  นิสิตชมรมกีฬาดาบสากล คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาฟันดาบ CU OPEN ครั้งที่ 17
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 9/2552
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2552
  แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  ก.พ.ร. และ สมศ. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ มก. ประจำปี 2551
  อบรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2
  สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ครบ 50 ปี
  งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2551
  งานเศรษฐศาสตร์วิชาการ’51
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 8/2552
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2552
  เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงินรายได้ การจัดสัมมนาทางวิชาการ
  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรฯ
  คณะวิทยาศาสตร์ จัดแข่งขัน ตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับชั้น ม.ปลาย
  นวัตกรรมเด่นแห่งปี 2008
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 7/2552
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2552
  นิสิต มก. คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 14
  มก. จัดสรรทุนแก่ 5 โครงการวิจัยพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
  แถลงข่าวเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2009 และสัมมนา “อาจารย์แนะแนว กับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไทย”
  ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ
  กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ – กิจกรรมสัมพันธ์บุคลากร ศรีราชา
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 6/2552
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2552
  การประชุมเวทีข้าวไทย 2551 เรื่อง “วิกฤตอาชีพชาวนากับความมั่นคงทางอาหารของชาติ”
  มก.สนับสนุน งปม. ค่าเดินทางแก่คณะ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ ตปท.
  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 5/2552
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2552
  มก. ประชุมจัดเตรียมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่เจ้าชายอากิชิโน
  มก.สนับสนุนงบ 2.5 ล้านบาท เป็นรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปีแรก
  รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร – คณาจารย์ประจำ ชุดใหม่
  การผลิตนมคุณภาพของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 4/2552
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2552
  ม.เกษตร ติด 2 อันดับ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 2551
  มก. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
  4 ม.ค. 52 วันชูชาติ
  รร.สาธิตจัดพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 3/2552
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2552
  อธิการบดีบรรยายพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  อาจารย์ มก. รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552
  มก. เดินหน้าผลักดันการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ผ่านแผนยุทธศาสตร์กีฬา 2552 – 2555
  มก. มอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัย แก่ 400 โรงงาน SME
  มก. เตรียมคณะทำงานปรับปรุง อาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 2/2552
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2552
  อธิการบดีเข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็ม สธ
  นิสิตเก่าดีเด่น เศรษฐศาสตร์ - บริหารธุรกิจ
  นิสิต มก. คว้ารางวัล การประกวดบรรจุภัณฑ์ Asia Star 2008 ที่กรุงโตเกียว
  มก. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากร รองรับการขยายตัวด้านพาณิชยนาวี
  สาธิตเกษตรจัดมหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ
  กองทุน “ผศ.พงษ์ภวัลย์ – ศิริวรรณ ภัทรประภานันท์”
 
อ่านทั้งหมด
ฉบับที่ 1/2552
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2552
  มก. ถวายนมประทานเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง
  ทีมฟุตบอล มก. คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
  นิสิตเก่า มก. ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ รับรางวัลนักวิชาการดีเด่นแห่ชาติ
  TUAT เยือน มก.
  มก. ทุ่มงบประมาณ 18.55 ล้านบาท นำจักรยานสู่ มก.
 
อ่านทั้งหมด
DownLoadAcrobat
กลับหน้าแรก