ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  แถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน”

  การประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 5

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  รับมอบเงินสมทบกองทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  งานเชิดชูเกียรติยศ “เพชรนนทรีและเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 16”

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์

  สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย "การจัดการสัตว์ป่า 4.0"

  ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.แดน เชชท์มัน นักวิทยาศาสตร์โนเบล ประจำปี ค.ศ. 2011

  โครงการ “ร่วมใจขายข้าวช่วยชาวนาไทย และโครงการข้าวแกงสหกรณ์สิบบาท”

  พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ50 วัน)

  วันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ครบรอบ 53 ปี

  พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  พิธีรวมพลังแห่งความภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  เปิดโครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

  ครอบครัวนายสุนทร มั่งคั่ง มอบเงินสมทบกองทุนในมูลนิธิ มก.

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

   

   

   

   

     
   

   

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดี

  นิทรรศการดิจิทัล ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์

  ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

  ประกาศเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการเบิกจ่าย จากนายกรัฐมนตรี

  การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 เรื่อง 
  “การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่
  21"

  ขอเชิญครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ 19 สิงหาคม 2559

  คณะสัตวแพทย์ ฯ มก. เผย เทคนิคการรักษาขั้นสูง รักษาสุนัข “ลอยด์

  สภา มก. เดินหน้ากระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ภายใน 17 ก.ค.นี้

  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

  ปรัชญาการทำงาน ทีมผู้บริหาร มก.

   

  โครงการ Google Apps for Education

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

  พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากใจผู้บริหาร มก.

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........