ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ new

  การประชุม The Netherlands – Thai Agriculture & Food Forum 2018

  งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 27

  พิธีมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGD Award 2018

  งานกตเวทิตาจิต "99 ปี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร"

  นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย KU Research to Business EXPO 2018

  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการดำเนินกาตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินฯ

  พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตที่สร้างชื่อเสียง

   

   

   

   

     
   

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........