ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  งานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง 59”

  พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

  ลงนามความร่วมมมือทางวิชาการระหว่าง มก.กับ ม.จำปาศักดิ์

  พิธีประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559

  พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ร้านสหกรณ์ มก.

  กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559

  การประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 18

  โครงการสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานคุณภาพ

  ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยปิงตุง สาธารณรัฐไต้หวัน

  ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ สอมก.

  โครงการเกษตรศาสตร์วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ “RUN for U : KU 76”

  โครงการกิจกรรมอาหารนานาชาติ “KU International Food Fair 2016”

  โครงการ “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจำปี 2559

  แถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

  พิธีลงนามการพัฒนาไม้โตเร็วบนฐานของการจัดการอย่างยั่งยืน

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

  ลงนามความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

   

   

   

     
   

   

  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการเบิกจ่าย จากนายกรัฐมนตรี

  การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 เรื่อง 
  “การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่
  21"

  ขอเชิญครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ 19 สิงหาคม 2559

  คณะสัตวแพทย์ ฯ มก. เผย เทคนิคการรักษาขั้นสูง รักษาสุนัข “ลอยด์

  สภา มก. เดินหน้ากระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ภายใน 17 ก.ค.นี้

  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

  ปรัชญาการทำงาน ทีมผู้บริหาร มก.

  สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2559 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 (บางเขน)

  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการเบิกจ่าย จากนายกรัฐมนตรี

  โครงการ Google Apps for Education

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

  พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากใจผู้บริหาร มก.

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........