ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 new

  วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ประจำปี 2560

  การแถลงข่าวชี้แจงประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไรซ์เบอร์รี่

  พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและรับทุนสนับสนุนการวิจัย

  พิธีเปิดห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)

  งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

   

   

     
   

   

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ new

  ประกาศผล สุดยอดติวเตอร์ Brands Tutor Summer Camp

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

  ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 3/2560

  นิสิตคณะวิศวฯ กพส. คว้ารางวัลระดับดีเด่น และอีก 3 รางวัล ใน Thailand Research EXPO 2017

  เชิญสมาชิกร้านค้าสหกรณ์ มก. ประชุมใหญ่

  เชิญชวนส่งผลงาน KU-KM Best Practice Awards

  คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี KU 77

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........