ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  พิธีทำบุญตักบาตรพระนวกะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ new

  มอบโล่แสดงความขอบคุณให้แก่ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

  พิธีลงนามสนับสนุนโปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสาร ThaiWPS – Education Version

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

  พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  พิธีเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปีพุทธศักราช 2561

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

   

   

   

   

     
   

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........