ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  พิธีเปิดงานโครงการหลวง49 "สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน" new

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.)

  โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน และสู่อ้อมกอดนนทรี ประจำปีการศึกษา 2561

  พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ ณ สวนวรุณาวัน

  พิธีถวายเทียนพรรษา

  พิธีทำบุญตักบาตรพระนวกะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

   

   

   

   

   

     
   

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........