ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  อธิการบดีให้โอวาทแก่นิสิตนักกีฬา มก. ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน ครั้งที่ 18

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

  พิธีเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปีพุทธศักราช 2559

  แถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "60 พรรษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี"

  การแถลงข่าว การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 42

  แถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2559”

  วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี

  ให้โอวาทผู้นำนิสิต มก.ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

  พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน

  วันรำลึกรัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน ประจำปี 2559

  พิธีมอบรางวัลบริการดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559 สำนักหอสมุด มก.

   

   

   

     
   

   

  งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2559 วันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559

  คณะสัตวแพทย์ ฯ มก. เผย เทคนิคการรักษาขั้นสูง รักษาสุนัข “ลอยด์

  สภา มก. เดินหน้ากระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ภายใน 17 ก.ค.นี้

  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

  ปรัชญาการทำงาน ทีมผู้บริหาร มก.

  สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2559 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 (บางเขน)

  การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

  ม.เกษตรศาสตร์ ติดอันดับที่ 1 ของไทยและอันดับ 47 ของโลก สาขาวิชา Agriculture & Forestry 4 ปีซ้อน

  นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน

   

  โครงการ Google Apps for Education

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

  พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากใจผู้บริหาร มก.

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........