ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  ลงนามความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  พิธีรับมอบเงินจากบริษัทเฉลิมศรี สุนทร จำกัด

  พิธีเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีเปิดร้าน Too Fast TO Sleep @ KU

  พิธีเปิดงาน โครงการหลวง 47 “The Miracle of Royal Project”

  การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

  สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประชารัฐ ป่าเศรษฐกิจ ช่วยชีวิตช่วยชาติ”

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  แถลงข่าว “โครงการหลวง 47”

  โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

   

   

   

   

     
   

   

  การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 เรื่อง 
  “การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่
  21"

  ขอเชิญครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ 19 สิงหาคม 2559

  คณะสัตวแพทย์ ฯ มก. เผย เทคนิคการรักษาขั้นสูง รักษาสุนัข “ลอยด์

  สภา มก. เดินหน้ากระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ภายใน 17 ก.ค.นี้

  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

  ปรัชญาการทำงาน ทีมผู้บริหาร มก.

  สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2559 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 (บางเขน)

  การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

  ม.เกษตรศาสตร์ ติดอันดับที่ 1 ของไทยและอันดับ 47 ของโลก สาขาวิชา Agriculture & Forestry 4 ปีซ้อน

  นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน

   

  โครงการ Google Apps for Education

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

  พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากใจผู้บริหาร มก.

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........