ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  แถลงข่าวงานวิจัยด้านไม้โตเร็วและพืชพลังงาน new

  มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ผู้บริหาร มก.ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

  พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม

  แถลงข่าวการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 (TGDA 2018)

  วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560

  สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2560

  พิธีเปิดศูนย์สุขใจคาเฟ่ Happy Place Center

  การประชุมวิชาการ The Agriculture and food Deans Meeting

  พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิงานวิจัยกากมันสำปะหลังโปรตีนสูง

   

   

   

   

   

  #เกษตรน่าเรียน ตอน เรื่องมันๆnew

  พัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

  คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4 0 หรืออยู่ที่ 0 4

  ร่วมเชียร์นักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน"พะเยาเกมส์" 9-16 มิถุนายน 2560

  พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559

  ปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการ “ KU ผึ้งงานนิสิต 4.0”

  นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง Thailand 4 0

     
   

   

  ประกาศผล สุดยอดติวเตอร์ Brands Tutor Summer Camp new

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

  ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 3/2560

  นิสิตคณะวิศวฯ กพส. คว้ารางวัลระดับดีเด่น และอีก 3 รางวัล ใน Thailand Research EXPO 2017

  เชิญสมาชิกร้านค้าสหกรณ์ มก. ประชุมใหญ่

  เชิญชวนส่งผลงาน KU-KM Best Practice Awards

  คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี KU 77

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดี

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........