ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง new

  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

  พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการกระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

  พิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานเชิงบูรณาการ มก.-สกสว.

  โครงการหลวง 50 “เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา”

  พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย 4 ผลงาน

  ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2561

  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     
   

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........