ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  พิธีลงนามระหว่าง มก.กับสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) new

  พิธีลงนามความร่วมมือ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการคัดแยกขยะ

  พิธีลงนามระหว่าง มก.กับ University of St. La Salle และ Victorias Milling Company, Inc.

  มก. ออกร้านจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย

  การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563

  เกษตรศาสตร์ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ RUN for KU 79

  บริษัทคอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด มอบทุนการศึกษา

  เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย”

  รับมอบเงินสนับสนุนชมรมรักบี้ฟุตบอล มก.

   

   

   

   

   

     
   

   

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........