ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

  บุคลากร มก.รดน้ำขอพรจากรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พิธีลงนามความร่วมมือด้านการรุกรานทางนํ้า ระหว่าง มก. กับ PRFRI

  สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2560

  พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยนวัตกรรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

  สโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอฟซี มอบเงิน

  โครงการ Read @ KU อ่านทุกที่ใน มก.

  สัมมนาสภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14

  สัมมนา การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน : การจัดซื้อจัดจ้างและอื่นๆ

  เสวนาทางวิชาการ เรื่อง เกษตรศาสตร์หาคำตอบ เกษตรอินทรีย์ดีจริงหรือ?

  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “ KU ผึ้งงานนิสิต 4.0”

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ"

   

   

   

   

  สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2560

  ปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการ “ KU ผึ้งงานนิสิต 4.0”

  นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง Thailand 4 0

  ขอเชิญฟังปาฐกถา "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ"

  ตามรอยรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติ "ศาสตร์พระราชา สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน"

   

   

     
   

   

  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้าย วันที่ 21 เมษายน 2560

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย

  นิทรรศการ พรจากพ่อ

  โครงการประกวดภาพวาด วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดี

  นิทรรศการดิจิทัล ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์

  ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

   

   

  โครงการ Google Apps for Education

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

  พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากใจผู้บริหาร มก.

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........