ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  พิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนนิสิต-นักศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 1 new

  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถานีวิทยุ มก.กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ

  งานขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

  การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

  การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561 “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง”

  เสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 5 ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”

  การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วิกฤติอ่าวไทย รวมใจแก้ไข มุ่งไป SDGs”

  โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2

   

   

   

   

   

     
   

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........