ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “เกษตรแบ่งปัน” new

  นิสิตเก่า KU 31มอบเสบียงอาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  ลงนามโครงการพิเศษการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DNA  Technology

  รับมอบเจลล้างมือสูตรใหม่ยับยั้งแบคทีเรีย

  โครงการสัมมนาผู้แทนนิสิต 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 17

  มอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

  โซนร้านค้าต่างๆ งานเกษตรแฟร์ 63

  การประกวดกล้วยไม้ เกษตรแฟร์ 63

  วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี

  การประกวดแพะและแกะ การประกวดไม้ประดับ การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก เกษตรแฟร์ 63

   

   

   

   

   

   

   

     
   

   

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........