ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2562 new

  พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

  มอบโล่แสดงความขอบคุณผู้บริหาร

  แถลงข่าวความคืบหน้างานวิจัยสกัดสารบริสุทธ์จากกัญชาทางเภสัชวิทยา

  โครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ประจำปี 2562

  การประชุมวิชาการนานาชาติ FRUTIC 2019

  พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง มก.กับ กกท.

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

  ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National University of Laos

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     
   

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........