ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก.กับ NAROnew

  ลงนามการสนับสนุนโรงเรือนทดลองเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม

  ต้อนรับอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Putra Malaysia

  งานขอบคุณบุคลากรประจำปี 2562

  โครงการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62

  ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  มอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี 2562 รางวัลที่ 2

  การประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2562 “ การปรับตัวของชาวนาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ”

  มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น สำนักงานอธิการบดี

  พิธีลงนามระหว่าง มก.กับสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)

  พิธีลงนามความร่วมมือ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการคัดแยกขยะ

  พิธีลงนามระหว่าง มก.กับ University of St. La Salle และ Victorias Milling Company, Inc.

   

   

   

   

   

   

   

     
   

   

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........