ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  พิธีเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปีพุทธศักราช 2559

  แถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "60 พรรษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี"

  การแถลงข่าว การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 42

  แถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2559”

  วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี

  ให้โอวาทผู้นำนิสิต มก.ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

  พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน

  วันรำลึกรัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน ประจำปี 2559

  พิธีมอบรางวัลบริการดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559 สำนักหอสมุด มก.

  การประชุมวิชาการนานาชาติ ( I - KUSTARS 2016 ) คณะวิทยาศาสตร์

  ต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

   

   

   

   

  ชูความรู้สู้ภัยแล้ง ในงานเกษตรแฟร์ 2559

  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54

  งานเกษตรแฟร์ ปี 2558  “ 72 ปี เกษตรศาสตร์สั่งสม  ความอุดมแห่งแผ่นดิน ”        

  การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 Smart Agriculture “ The future of Thailand         

  นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 42 วันที่ 15 – 24 มกราคม 2558

  พิธีมอบจักรยาน (พี่ให้น้อง) ครั้งที่ 2

  นิสิตวิศว ฯ กำแพงแสน คว้าแชมป์ ASIA BRICOM 2014

  รู้ไว้ไม่ตายแน่ (ตอนที่ 3) 

   

     
   

   

  งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2559 วันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559

  คณะสัตวแพทย์ ฯ มก. เผย เทคนิคการรักษาขั้นสูง รักษาสุนัข “ลอยด์

  สภา มก. เดินหน้ากระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ภายใน 17 ก.ค.นี้

  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

  ปรัชญาการทำงาน ทีมผู้บริหาร มก.

  สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2559 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 (บางเขน)

  การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

  ม.เกษตรศาสตร์ ติดอันดับที่ 1 ของไทยและอันดับ 47 ของโลก สาขาวิชา Agriculture & Forestry 4 ปีซ้อน

  นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน

   

  โครงการ Google Apps for Education

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

  พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากใจผู้บริหาร มก.

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........