ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563 new

  เกษตรศาสตร์ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ RUN for KU 79

  บริษัทคอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด มอบทุนการศึกษา

  เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย”

  รับมอบเงินสนับสนุนชมรมรักบี้ฟุตบอล มก.

  เปิดโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและ จัดการสิ่งแวดล้อม มก.

  เปิดตัว KOMMONS พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชาวเกษตรศาสตร์

  การแถลงข่าว “ครอบครัวคุณทองแดง”

  ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

   

   

   

   

     
   

   

   

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........