ความเป็นมา
ผู้บริหาร
บุคลากรประชาสัมพันธ์ e news ปฏิทิน มก. สถานที่สำคัญใน มก. เอกสารประชาสัมพันธ์

 
 • เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ อัตลักษณ์ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 •  

   

   

  วันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ครบรอบ 53 ปี

  พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  พิธีรวมพลังแห่งความภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  เปิดโครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

  ครอบครัวนายสุนทร มั่งคั่ง มอบเงินสมทบกองทุนในมูลนิธิ มก.

  พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

  พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาไหมอีรี่ ระยะที่ 3

  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

  พิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

  พิธีถวายอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

   

   

   

   

  ม.เกษตร รับปริญญา 26 ตุลาคม 2559 - พระโอวาท

  ม.เกษตร รับปริญญา 25 ตุลาคม 2559 - พระโอวาท

  ม.เกษตร รับปริญญา 24 ตุลาคม 2559 - พระโอวาท

  มก.น้อมใจถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

  23 มิ.ย.59 เลือกตั้งระบบใหม่ "กรรมการสภา มก."

  การคัดเลือกกรรมการสภา มก.

  งานวันรำลึก รัชกาลที่ 8

  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ด้านการเกษตรและป่าไม้ มก สาขาเดียวของไทย Top 50 ของโลก


   

   

     
   

   

  ประกาศเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

  *** เฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 (กลุ่ม 4) - เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 *** โดยมีกำหนดเวลาคงเดิม

  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการเบิกจ่าย จากนายกรัฐมนตรี

  การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 เรื่อง 
  “การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่
  21"

  ขอเชิญครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ 19 สิงหาคม 2559

  คณะสัตวแพทย์ ฯ มก. เผย เทคนิคการรักษาขั้นสูง รักษาสุนัข “ลอยด์

  สภา มก. เดินหน้ากระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ภายใน 17 ก.ค.นี้

  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

  ปรัชญาการทำงาน ทีมผู้บริหาร มก.

  สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2559 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 (บางเขน)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการเบิกจ่าย จากนายกรัฐมนตรี

  โครงการ Google Apps for Education

  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กกรอนิกส์

  พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากใจผู้บริหาร มก.

   

   

     

  จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com

  ..........